Muab tso rau hauvTshaj dhau Hunger, Health & Welfare

Kev tshawb nrhiav cov mis tsis txaus yog qhov phem dua rau cov tsev neeg nyob deb nroog ntawm WIC

Rau cov niam txiv uas nyob ze ntawm lub xeev ciam teb, tshwj xeeb tshaj yog cov neeg nyob hauv cov zej zog nyob deb nroog uas muaj kev txwv tsis pub muaj thiab nyob deb, WIC cov kev txwv ntawm kev yuav cov mis yuav ua rau muaj qhov tsis txaus txaus.