Wisconsin Watch nrhiav Chief Executive Officer

Wisconsin Watch tab tom nrhiav Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm uas muaj lub siab nyiam rau kev sau xov xwm ywj pheej, kev paub txog kev coj noj coj ua, ua kom pom muaj peev xwm nrhiav nyiaj txiag, thiab kev pom zoo rau kev coj ib lub koom haum cog lus rau ntau haiv neeg, kev ncaj ncees thiab kev suav nrog.

Wisconsin Watch nrhiav Tus Thawj Coj ntawm Institutional Giving

Wisconsin Watch zoo siab tshaj tawm txoj kev tshawb nrhiav Tus Thawj Coj ntawm Lub Tsev Haujlwm Muab Kev Pabcuam uas tau txhawb nqa los ntawm peb lub luag haujlwm los txhawb kev hloov pauv zoo los ntawm kev tshawb nrhiav kev sau xov xwm thiab tsim kho xov xwm hauv zos.

Wisconsin Watch nrhiav Tus Thawj Coj ntawm Kev Muab Loj

Wisconsin Watch zoo siab heev los tshaj tawm txoj kev tshawb nrhiav Tus Thawj Coj ntawm Kev Muab Loj uas tau txhawb nqa los ntawm peb lub zeem muag los ua kom muaj kev txhawb nqa rau kev sau xov xwm hauv zos.