Txhua qhov kev yuav khoom ncaj qha txhawb kev tshawb nrhiav kev tshaj tawm hauv Wisconsin thiab kev cob qhia cov neeg sau xov xwm tiam tom ntej.

Rau lub sijhawm txwv, txhua qhov kev yuav khoom yuav tau txais dawb "Qhov tseeb.” daim npog qhov ncauj!*

* Yog, txawm tias yuav lub npog ntsej muag. Thiab qhov no tsuas yog muaj thaum cov khoom siv kawg, y'all!

Yog tias koj muaj lus nug lossis teeb meem, thov hu rau: jburseth@wisconsinwatch.org