Qhov yuam kev tshwm sim.

Peb Tau Tsim kev tshuaj xyuas qhov tseeb ntawm no ntawm Center. Tab sis thaum qhov yuam kev dhau los ntawm peb, qhov zoo tshaj plaws uas peb tuaj yeem ua kom peb cov neeg nyeem kev ntseeg siab yog tus kheej rau nws.

Peb txoj cai yog kho cov dab neeg kom sai thiab qhib siab. Yog tias peb pom qhov yuam kev, peb yuav kho cov dab neeg thiab sau rau ntawm nplooj ntawv uas tau kho.

Raws li feem ntau cov xov xwm tshaj tawm ua, peb paub qhov txawv ntawm kev kho (rau qhov yuam kev) thiab kev qhia meej (rau cov ntsiab lus tsis meej lossis tsis meej).

Yog tias koj xav tias peb tau ua yuam kev hauv ib zaj dab neeg, qhia peb!