Tsev

Fact Briefs - qhov kev txheeb xyuas qhov tseeb qhov tseeb ntawm cov lus thov muaj npe

Cov lus foob uas ib nrab muaj tseeb lossis cuav tsis tuaj yeem kuaj xyuas. Tsis tas li ntawd, peb tsis tuaj yeem tshawb xyuas cov ntawv thov uas tsis muaj kev ntseeg siab, muaj peev xwm los txheeb xyuas lossis tsis txaus siab rau lawv.

Tau txais Wisconsin xov xwm koj xav tau ncaj qha rau koj lub inbox.

Yog tias koj muaj nuj nqis xov xwm los ntawm Wisconsin Watch, ua cov nyiaj pub dawb txiav se tawm hnub no yog li peb tuaj yeem ua cov kev tshawb fawb thoob plaws lub xeev uas tseem ceeb rau koj. 

$
$
$

Koj txoj kev koom tes tau txais txiaj ntsig zoo.

Ntau cov dab neeg los ntawm Wisconsin Watch thiab peb cov xov xwm sib koom tes

Qhib thiab kaw lub logo

Qhib thiab kaw yog ib qho kev tshawb nrhiav podcast tshuaj xyuas lub hwj chim ntawm cov kws lij choj. Mloog ntawm WPR.org los yog txhua qhov chaw koj tau txais koj cov podcasts.

lub tswv yim