Sau npe yuav tau txais cov xov xwm tshiab los ntawm Wisconsin Watch, suav nrog peb cov dab neeg tshiab tshaj plaws, cov kev hloov tshiab ntawm peb cov ntawv tshaj tawm thiab cov kev tshawb xyuas yuav tsum nyeem.

Cov ntawv xov xwm kos npe