Tau Txais Lub Tsib Hlis 8, 2018, los ntawm Wisconsin Center for Investigative Journalism Board of Directors

Wisconsin Center for Investigative Journalism cov lus qhia txog kev siv cov ntaub ntawv tsis muaj npe yog raws li qhov Society of Professional Journalists Code of Ethics, tau pom zoo hauv xyoo 1996, thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Lub Tsev Haujlwm hauv 2009; thiab cov lus qhia nthuav tawm los ntawm New York Times thaum Lub Xya Hli 2016.

Lub Center cov lus qhia txog kev siv cov chaw tsis muaj npe:

- Txheeb xyuas cov peev txheej thaum twg ua tau. Cov pej xeem muaj cai tau txais cov ntaub ntawv ntau npaum li qhov ua tau ntawm cov peev txheej kev ntseeg tau.

- Ib txwm nug cov peev txheej 'motives ua ntej cog lus tsis qhia npe. Qhia meej cov xwm txheej uas txuas nrog rau cov lus cog tseg uas tau sib pauv rau cov ntaub ntawv. Ua raws li cov lus cog tseg.

-Txhua qhov kev siv tsis qhia npe yuav tsum tau pom zoo tshwj xeeb los ntawm tus kws sau ntawv saum toj kawg nkaus xws li tus thawj tswj hwm lossis tus thawj coj ua haujlwm.

- Cov nqe lus ncaj qha los ntawm cov chaw tsis qhia npe yuav tsum tau siv tsawg tsawg, thiab tsuas yog thaum cov lus hais no tseem ceeb rau zaj dab neeg.

- Tsawg kawg ib tus neeg kho yuav tsum paub tus kheej ntawm ib qho chaw tsis qhia npe. Qhov no tsis muaj txoj hauv kev qhia txog qhov tsis muaj kev ntseeg siab ntawm tus editor thiab tus neeg sau xov xwm; nws tsuas yog ib feem ntawm peb kev mob siab rau hauv qhov chaw rhiab heev. Tus neeg sau xov xwm yuav tsum niaj hnub muab cov ntaub ntawv no, lossis tus sau zaj dab neeg yuav tsum nug.