Nyob rau hauv Wisconsin xov xwm

Sau npe rau peb cov dab neeg tshiab tshiab thiab cov xov xwm hnub Friday. 

Muab tso rau hauvCoronavirus Kev Pabcuam, tsoom fwv, Health & Welfare, Nqaim Ntug

Xa rov qab rau cov neeg xa khoom: Cov tub ceev xwm tshawb xyuas Wisconsin cov ntawv pov ntawv xaiv tsa uas tsis tau muab rau

Cov thawj coj ntawm Fox Point tau hais tias cov npav tsis tau xaiv tsa rau cov neeg pov ntawv xaiv tsa tom qab lub chaw xa ntawv rov muab lawv tas. Tsoom Fwv Meskas Chaw Xa Ntawv tau tshawb xyuas.