Muab tso rau hauvHealth & Welfare

Ntau tus neeg saib xyuas mus sij hawm ntev hauv Wisconsin tsis kam txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob, txawm tias muaj kev pheej hmoo

Kev tsis sib haum xeeb, txoj cai tswj hwm kev noj qab haus huv, tsim kev sib cav ntawm qee tus neeg ua haujlwm saib xyuas mus sij hawm ntev thiab txoj cai tshuaj tiv thaiv los tiv thaiv cov neeg tsis muaj zog uas lawv ua haujlwm.