Muab tso rau hauvib puag ncig

Wisconsin kev ntxuav tu hloov pauv PFAS lub nra hnyav rau Alabama Black Belt

Wisconsin tab tom thauj khoom ntau dua 38,500 nkas loos tshuaj lom, PFAS-muaj cov phom tua hluav taws rau cov neeg tau nyiaj tsawg, Black-feem coob Emelle, Ala., tsev rau ib lub teb chaws cov chaw pov tseg loj tshaj plaws.

Muab tso rau hauvHealth & Welfare

Republican cov neeg tsim cai lij choj tsis lees txais qhov kev thov los pab Wisconsin cov zej zog nkag mus rau tsoomfwv cov kev pab cuam

Gov. Tony Evers kos npe rau daim phiaj siv nyiaj uas tsis suav nrog nws txoj kev npaj los pab cov neeg ua haujlwm hauv tsoomfwv hauv nroog taug qab thiab thov rau tsoomfwv cov nyiaj daus las.