Muab tso rau hauvCov ntsiab lus luv luv

Cov neeg muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoos puas tuaj yeem haus cawv hauv ib lub bar hauv Wisconsin yog tias lawv nrog niam txiv?

Yog lawm. Wisconsin lub hnub nyoog haus dej raws cai yog 21, tab sis cov neeg muaj hnub nyoog qis dua 21 xyoos tuaj yeem haus dej cawv raws cai hauv cov chaw xws li taverns thiab cov khw noj mov yog tias lawv nrog lawv niam lawv txiv, cov neeg saib xyuas lossis cov txij nkawm uas muaj hnub nyoog haus dej raws cai.

Muab tso rau hauvCov ntsiab lus luv luv

Puas yog 194 Lub Tsev Democrats pov npav 'los txhawb kev tua neeg ntawm cov neeg Yudais'?

Tsis yog. Democratic US House of Representative cov tswv cuab tau pov npav tawm tsam Republican-sponsored daim nqi uas yuav muab kev pab rau cov neeg Ixayees thiab txo cov nyiaj pab rau US Internal Revenue Service. Lawv tsis pov npav los txhawb kev tua neeg ntawm cov neeg Yudais.