Muab tso rau hauvHealth & Welfare

Wisconsin tus neeg tua tus kheej tau nce siab, tshaj tus nqi ntawm cov xeev nyob sib ze

Cov kws tshaj lij hais tias Wisconsin qhov kev tua tus kheej siab, txheeb ze rau cov xeev nyob sib ze, tuaj yeem cuam tshuam nrog kev haus cawv ntau, kev nkag tau yooj yim rau riam phom thiab tsis muaj kev saib xyuas mob hlwb, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov chaw nyob deb nroog.

Muab tso rau hauvHealth & Welfare

Cov niam txiv nyuaj siab ntsib teeb meem kev kho mob

Ntau tshaj 65 feem pua ​​​​ntawm cov niam txiv kev nyuaj siab tsis tau txais kev kho mob txaus rau kev nyuaj siab, raws li kev tshawb fawb thoob teb chaws tau tshaj tawm lub caij nplooj zeeg no los ntawm UW-Madison Tsev Kawm Ntawv Tshuaj thiab Kev Noj Qab Haus Huv. Txoj kev tshawb fawb ntawm 2,130 tus poj niam pom tias cov poj niam dub, Neeg Mev thiab lwm haiv neeg tsawg, nrog rau cov niam tsis muaj ntawv pov hwm, yog cov tsawg tshaj plaws uas yuav tau txais kev pab.