Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Walker yuav tsum teb cov lus nug ntawm email

Pom tau tias, ntau pua ntawm cov ntaub ntawv qhib tau thov los ntawm Walker lub nroog chaw ua haujlwm tau mus rau Walker phiaj xwm los tshuaj xyuas. Kom meej meej, cov no yog tag nrho cov ntaub ntawv pej xeem thiab cov phiaj xwm yuav tsum tsis muaj kev koom tes hauv lawv qhov kev tshuaj xyuas lossis tso tawm.