Muab tso rau hauvQhib cov ntaub ntawv, WisWatch Blog

Tsis txhob nce nqi ntawm cov ntaub ntawv pej xeem

Kev txiav txim siab xyoo tas los los ntawm Wisconsin Tsev Hais Plaub Qib Siab uas koom nrog Milwaukee Journal Sentinel tau dhau los ua qhov tseem ceeb ntawm kev saib xyuas Lub Ob Hlis 27, thaum lub xeev Pawg Neeg Sawv Cev tau tuav lub rooj sib hais rau pej xeem txog tsab cai lij choj, AB 26, uas yuav ua rau tus nqi tau txais cov ntaub ntawv pej xeem. Daim nqi, yog tias pom zoo, yuav cia cov neeg saib xyuas cov ntaub ntawv pej xeem them tus nqi rau kev rov ua cov ntaub ntawv rhiab.