Muab tso rau hauvKev ywj pheej ntawm Kev Xaiv Tsa, tsoom fwv

Hauv kev tshawb nrhiav Wisconsin pov npav tsis raug cai, cov neeg tawm tsam nthuav tawm qhov khoob - tab sis tsis muaj phiaj xwm

Cov nom tswv xaiv tsa pom zoo rau cov txheej txheem los taug qab 'tsis muaj peev xwm' ​​cov neeg pov npav xav tau kev kho, tab sis kev thov los ntawm pawg neeg saib xyuas ntau txhiab tus neeg tsis tsim nyog tau xaiv tsa tau dhau los.

Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Lub Xeev xav tau txoj kev rov qhib dua tshiab

Cov neeg tsim kev cai lij choj hauv Wisconsin yuav pib rov ua dua tshiab hauv tsoomfwv thiab tsoomfwv xeev txoj kev pov npav, raws li txoj kev suav Cov Neeg Tseem Ceeb. Nws yog lub sijhawm zoo los xav txog qhov txheej txheem ntawd tau ua tiav dhau los ua ntej - thiab rau cov pej xeem kom thov ntau dua qhov kev pom zoo nyob rau lub sijhawm no.