Muab tso rau hauvWisWatch Blog

Wisconsin cov 'xov xwm suab puam' ua rau peb txoj kev ywj pheej - tab sis koj tuaj yeem pab tau

Cov xov xwm suab puam yog thaj chaw thaj chaw lossis cov pab pawg kev noj qab haus huv uas tsis muaj cov xov xwm tshiab, tseem ceeb hauv zos, txawm tias nws yog qhov tshwm sim los ntawm kev kaw cov ntawv xov xwm hauv zej zog, txo qis thiab cov peev txheej tsawg ntawm cov xov xwm tshaj tawm lossis tsis muaj kev pab cuam ntawm cov ncauj lus tshwj xeeb. Pab WCIJ txheeb xyuas cov xov xwm suab puam hauv Wisconsin los ntawm kev sau ntawv rau kuv ntawm msato@wisconsinwatch.org.