Muab tso rau hauvHealth & Welfare

Ceeb Toom: Thaum muaj mob loj thoob plaws, Wisconsin lub tsev kho mob nrhiav $ 3 lab los ntawm cov neeg mob them nqi kho mob

Tsev kho mob siv tsev hais plaub los sau tus neeg mob cov nuj nqis nqis ntaug thaum kis thoob lub ntiaj teb. Tab sis qee lub tebchaws tau tsim kev kho mob loj tshaj plaws hauv lub tebchaws tau foob - thiab feem ntau tsis ua haujlwm yam tsis muaj txiaj ntsig.