Muab tso rau hauvtsoom fwv, Kev Ncaj Ncees & Kev Nyab Xeeb

JusticePoint muaj lwm txoj hauv kev raug kaw hauv Milwaukee. Ob tus kws txiav txim plaub tau sim tshem nws daim ntawv cog lus.

Zaj dab neeg no yog ib feem ntawm kev sib koom tes ntawm Wisconsin Watch, Milwaukee Neighborhood News Service thiab The Appeal. Plaub xyoo dhau los, kev tshawb nrhiav ntawv xov xwm tau piav qhia txog Milwaukee txoj cai hauv nroog raws li "kev ncaj ncees rau npe nyiaj ntsuab." Ntau txhiab tus neeg txom nyem uas muaj kev puas siab puas ntsws lossis teeb meem siv tshuaj yeeb dej caw hauv lub nroog raug kaw vim tsis them nyiaj ua txhaum cai pej xeem nplua, raug them se […]

Muab tso rau hauvEconomy

Yuav ua li cas nthuav Milwaukee's I-94 cuam tshuam rau cov neeg nyob ze ntawm txoj kev loj? 

Milwaukeeans sib tham txog cov pob qhov, qhov muaj kuab paug suab nrov thiab kev thauj mus los rau pej xeem tsis txaus raws li Wisconsin Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Thauj Mus Los tau nce qib $ 1.2 billion qhov project txhawm rau nthuav dav I-94 East-West Freeway txoj kev hauv tsev.