Muab tso rau hauvEconomy, Education

Wisconsin cov tsev kawm ntawv tau nyiaj tsawg tau nce, suav nrog ze li 4 ntawm 10 tus tub ntxhais kawm theem pib

Ze li plaub ntawm 10 Wisconsin cov tub ntxhais kawm theem pib tsim nyog tau noj su dawb lossis luv nqi xyoo tas los, thiab feem pua ​​​​ntawm cov tub ntxhais kawm theem pib tau nyiaj tsawg tau nce siab txhua xyoo ntawm kaum xyoo no, raws li lub Xeev Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Qhia Pej Xeem cov ntaub ntawv txheeb xyuas los ntawm Wisconsin Center rau Investigative Journalism.