Muab tso rau hauvlub tswv yim

Cov xovxwm belongs rau koj, tsis yog Thawj Tswj Hwm

Cov nqe lus hauv qab no tau sau los ntawm Sue Cross, CEO thiab tus thawj coj ntawm Lub Tsev Haujlwm rau Cov Xov Xwm Tsis Txaus Siab, hauv kev teb rau kev hu xov tooj rau lub lim tiam dhau los ntawm Boston Globe, kom nco ntsoov cov neeg nyeem txog tus nqi ntawm Asmeskas xov xwm dawb. Wisconsin Center for Investigative Journalism yog ib tug tswv cuab ntawm INN, lub network ntawm ntau tshaj 170 tus neeg ywj pheej, tsis koom nrog thiab tsis muaj txiaj ntsig xov xwm tau mob siab rau ntxiv dag zog rau cov xov xwm uas ntseeg siab rau ntau txhiab lub zej zog.