Muab tso rau hauvHealth & Welfare

Cov neeg xauj tsev nyob hauv Milwaukee ntsib kev pheej hmoo ua rau muaj kab mob lead lom ntau dua vim lub nroog nyuaj los tuav cov tswv tsev lav ris 

'Peb yuav tsum ua ib yam dab tsi,' tus thawj coj saib xyuas kev noj qab haus huv Milwaukee hais tias thaum lub nroog nthuav tawm txoj hauv kev tshiab los tshem tawm cov hmoov txhuas los ntawm cov tsev qiv ntawv qub.