Muab tso rau hauvtsoom fwv, Kev Ncaj Ncees & Kev Nyab Xeeb, Nyiaj & Txoj

Supreme Court spat tau lub cev

Ntau qhov chaw tau hais rau Wisconsin Public Radio thiab Wisconsin Center for Investigative Journalism tias qhov kev sib cav ua ntej lub tsev hais plaub tau tshaj tawm qhov kev txiav txim siab txhawb nqa tsab cai lij choj kom txwv tsis pub muaj kev sib cav sib ceg ntawm cov neeg ua haujlwm pej xeem ua rau muaj kev sib cav ntawm lub cev thaum muaj lwm yam kev ncaj ncees.