Nyob rau hauv Wisconsin xov xwm

Sau npe rau peb cov dab neeg tshiab tshiab thiab cov xov xwm hnub Friday. 

Muab tso rau hauvtsoom fwv

'Tsis muaj chaw mus lawm: Wisconsin cov neeg xaub tsev yuav raug laij tawm tsev thaum kev pab kub ntxhov ceev

Milwaukee's Black cov zej zog raug mob hnyav tshaj plaws vim kev ntiab tawm ua ntej muaj kev sib kis loj. Ib qhov kev pab cuam hauv xeev tsis tuaj yeem ua tau.

Muab tso rau hauvKev Ncaj Ncees & Kev Nyab Xeeb

Defund tub ceev xwm? Milwaukee qhov muag pom yav tom ntej ntawm Black Lives Matter tawm tsam, tus mob coronavirus pob nyiaj txiag

Kev hu xov tooj los hloov nyiaj los ntawm tub ceev xwm mus rau cov kev pab cuam uas txhim kho lub neej zoo rau cov neeg xim tsis yog tshiab. Tab sis lub sij hawm no, neeg mloog ntau dua.