Muab tso rau hauvib puag ncig

Tus kws txiav txim plaub ntug tsis kam kaw lub raj xa dej, thov kom Wisconsin pab pawg neeg ua haujlwm nrog lub tuam txhab roj

Tsoom Fwv Teb Chaws tus kws txiav txim plaub tau tshaj tawm rau hnub Thursday nws yuav tsis yuam lub tuam txhab hluav taws xob kaw cov kav dej hauv sab qaum teb Wisconsin, txawm hais tias muaj kev sib cav los ntawm ib pawg neeg Native American hais tias txoj kab no muaj kev pheej hmoo tam sim los ntawm kev yaig thiab tawg ntawm thaj av tshwj tseg.