Muab tso rau hauvHealth & Welfare

Wisconsin tus kws txiav txim plaub ntug: kev foob kom tshem tawm kev rho menyuam tawm tuaj yeem txuas ntxiv mus

Ib tug kws txiav txim plaub ntug tsis kam lees rau hnub Friday kom tshem tawm qhov kev foob uas nyuaj rau Wisconsin txoj cai rho menyuam tawm hnub nyoog 174 xyoo, ua kom cov ntaub ntawv nkag mus rau lub Xeev Lub Tsev Hais Plaub Siab hauv lub xeev uas kev sib cav txog txoj cai rho menyuam tawm hauv nruab nrab.

Muab tso rau hauvHealth & Welfare, Kev Ncaj Ncees & Kev Nyab Xeeb

Wisconsin txoj kev txwv tsis pub muaj hnub nyoog 173 xyoo tso cai tsuas yog cawm txoj sia 'kev rho menyuam tawm'. Tsis muaj leej twg paub qhov ntawd txhais li cas.

Cov kws kho mob thuam txoj cai li qub, tsis meej thiab hnyav. Cov kab ke kev noj qab haus huv tab tom tawm tsam los coj lawv li cas kom tsis txhob muaj teeb meem txhaum cai.