Muab tso rau hauvtsoom fwv, Nyiaj & Txoj

Capitol chaos ci tsom teeb rau ntawm lub xeev zais cia

Lub hauv paus rau ntau ntawm Wisconsin qhov kev sib cav txog kev coj ncaj ncees tam sim no yog qhov tsis tau muaj dua los ntawm cov nyiaj mus rau hauv lub xeev cov tshuab kev nom kev tswv. Nrog rau xyoo tas los lub Tsev Hais Plaub Qib Siab tau txiav txim siab nyob rau hauv rooj plaub ntawm Citizens United, qee qhov khoob hauv lub xeev txoj cai lij choj nyiaj txiag tau loj hlob ntau dua.

Muab tso rau hauvNyiaj & Nyiaj Kem

Muag se nce? Tsis tshua muaj tshwm sim

Todd Berry ntawm Wisconsin Taxpayers Alliance paub zoo rau pej xeem txoj cai feem ntau tsis dhau los ntawm tus neeg saib xyuas kev nom kev tswv. Yog li thaum nws pab pawg tau txheeb xyuas qee qhov teeb meem cuam tshuam txog lub xeev cov se muag, nws tsis cia siab tias cov neeg tsim cai lij choj los txais kev hloov kho.