Muab tso rau hauvtsoom fwv

'Blurring ntawm kab': Tus kws lij choj ntiag tug ua lub luag haujlwm ua yeeb yam hauv Wisconsin kev xaiv tsa tus neeg them se uas tau txais nyiaj

Tsis muaj daim ntawv cog lus thiab tsis muaj lub luag haujlwm tseem ceeb, txoj haujlwm ntawm tus kws lij choj Erick Kaardal ntawm Thomas More Society tau tswj xyuas qhov kev tshawb nrhiav.

Muab tso rau hauvtsoom fwv, Nqaim Ntug

Trump Wisconsin suav cov ntsiab lus los nrhiav kev pov npav kaum tawm txhiab leej lub suab hauv cov chaw ywj pheej

Tus thawj coj pab pawg yuav pov kom yuav pov txog 170,000 tus neeg pov ntawv xaiv tsa tsis tuaj hauv Dane thiab Milwaukee cov nroog; cov kws tshaj lij hu kev siv zog ua kom ntev.