Muab tso rau hauvNyiaj & Nyiaj Kem

Muag se nce? Tsis tshua muaj tshwm sim

Todd Berry ntawm Wisconsin Taxpayers Alliance paub zoo rau pej xeem txoj cai feem ntau tsis dhau los ntawm tus neeg saib xyuas kev nom kev tswv. Yog li thaum nws pab pawg tau txheeb xyuas qee qhov teeb meem cuam tshuam txog lub xeev cov se muag, nws tsis cia siab tias cov neeg tsim cai lij choj los txais kev hloov kho.