Muab tso rau hauvXov xwm txog Wisconsin Watch

IRS pom zoo Center qhov kev thov rau kev zam se

Tsuas yog nyob rau lub sijhawm rau Hnub Ua Se, Lub Chaw Pabcuam Internal Revenue tau pom zoo rau Wisconsin Center for Investigative Journalism qhov kev thov kom zam los ntawm tsoomfwv cov nyiaj tau los. Qhov kev txiav txim siab, hnub tim 6 lub Plaub Hlis, txhais tau hais tias Lub Tsev Haujlwm yog lub koom haum rau pej xeem thiab cov nyiaj pab rau nws raug txiav se tawm.