Tau txais Wisconsin xov xwm koj xav tau ncaj qha rau koj lub inbox.
Sau npe rau peb cov dab neeg tshiab tshiab thiab cov xov xwm hnub Friday. 
Muab tso rau hauvtsoom fwv, Health & Welfare

Kev tos ntev rau tsoomfwv cov kev pab xauj tsev tawm hauv Milwaukee-cov neeg nyob hauv cheeb tsam ntshai tsam raug ntiab tawm

Qee cov neeg xauj tsev hais tias lawv tau tos ntau lub hlis kom paub seb lawv puas tsim nyog rau ntau txhiab daus las thaum muaj xwm txheej ceev los them cov nqi xauj tsev dhau los. Ib txhia tseem tos.

Muab tso rau hauvEconomy

Dell cov neeg ua haujlwm vaj tse nyob hauv cov khoom tsis txaus; teeb meem plague qee qhov chaw

Rau kwv yees li ntawm 2,000 cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab uas tuaj ntawm txawv teb chaws txhua xyoo los ua kom tiav qhov sib txawv ntawm kev ua haujlwm hauv Dells, nrhiav vaj tse nyob deb ntawm kev lav. Tus tswv tsev Motel Chris Swart ntseeg tias cov neeg ua haujlwm hauv nroog yuav tsum tau txais cov cai los txhim kho vaj tsev rau cov neeg ua haujlwm ib ntus hauv Dell.