Muab tso rau hauvEducation, tsoom fwv, Scott Walker lub Wisconsin

Pawg thawj coj saib xyuas Wisconsin cov tsev kawm ntawv tau txais txiaj ntsig sib ntaus sib tua rau nws lub neej

Nrog rau Wisconsin Educational Approval Board nyob rau ntawm qhov txiav hauv Gov. Scott Walker cov peev nyiaj, EAB Tus Thawj Saib Xyuas Haujlwm David Dies ntshai cov tsev kawm ntawv tau txais txiaj ntsig uas nws saib xyuas yuav ua rau cov kev coj ua uas tuaj yeem tsim kev puas tsuaj rau cov tub ntxhais kawm.