Muab tso rau hauvtsoom fwv, Health & Welfare

Wisconsin txoj cai lij choj nce kev rho menyuam qeeb, kev pheej hmoo

Planned Parenthood tsis tau muab kev rho menyuam tawm los ntawm cov tshuaj txij li lub Plaub Hlis, thov tsab cai lij choj rho menyuam tawm tshiab cov lus tsis meej dhau los ua raws. Yog li ntawd, ntau tus poj niam tau muaj kev rho menyuam tawm los ntawm kev phais thiab ntsib kev ncua sij hawm.