Muab tso rau hauvtsoom fwv, Health & Welfare

'Ntawm no dua': Cov neeg tawm tsam rho menyuam tawm 50 xyoo tom qab Roe

Hnub Sunday lub peb hlis ntuj tseem ceeb tau muaj nyob rau hauv Wisconsin, qhov chaw xaiv tsa yuav los tom ntej no tuaj yeem txiav txim siab txog lub xeev Supreme Court lub zog tshuav nyiaj li cas thiab txoj cai rho menyuam yav tom ntej.

Muab tso rau hauvCov ntsiab lus luv luv

Wisconsin puas tuaj yeem rov tsim nws daim ntawv qhia kev cai lij choj thiab cov rooj sib tham ua ntej kev suav pej xeem tom ntej?

Yog lawm. Hauv Pab Koomtes ntawm United Latin American Citizens v. Perry, US Tsev Hais Plaub Siab tau txiav txim tias tsis muaj kev cai lij choj hauv tsab cai lij choj lossis tsoomfwv txoj cai lij choj txwv tsis pub cov xeev los ntawm kev thim rov qab lawv cov ntawv pov thawj lossis cov cai lij choj txhua lub sijhawm. Txawm li cas los xij, lawv yuav tsum rov sau npe tsawg kawg txhua 10 xyoo tom qab kev suav pej xeem ua tiav.