Muab tso rau hauvtsoom fwv, Kev Ncaj Ncees & Kev Nyab Xeeb, Nyiaj & Txoj

Txoj cai riam phom hauv xeev zais cov ntaub ntawv

Ntau tshaj 4,000 tus neeg thov raug tsis lees paub Wisconsin zais daim ntawv tso cai nqa thiab ntau dua 400 tau muab lawv cov ntawv tso cai tshem tawm lossis raug tshem tawm hauv txoj haujlwm thawj 14 lub hlis, cov ntaub ntawv qhia. Cov no suav nrog ntau tus neeg ua phem, cov neeg tsim txom hauv tsev, cov neeg siv yeeb tshuaj tsis raug cai thiab "cov neeg khiav tawm ntawm kev ncaj ncees."