Tau txais Wisconsin xov xwm koj xav tau ncaj qha rau koj lub inbox.
Sau npe rau peb cov dab neeg tshiab tshiab thiab cov xov xwm hnub Friday. 
Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Kom Paub: Wisconsin cov neeg them se tseem them rau kev xaiv tsa kev dag ntxias cov ntaub ntawv sib ntaus sib tua

Ntau tus neeg hauv Wisconsin tau xav tias qhov kev soj ntsuam tsis zoo rau hauv lub xeev 2020 kev xaiv tsa thawj tswj hwm ua los ntawm yav dhau los Lub Tsev Hais Plaub Qib Siab Kev Ncaj Ncees Michael Gableman tau dhau mus, ib yam li nws cov nqi rau cov neeg them se. Lawv yuam kev lawm. Qhov kev sojntsuam, tau ua dhau 14 lub hlis los ntawm Gableman ntawm qhov kev pom zoo ntawm Pawg Thawj Coj Robin Vos, ua tsis tiav […]

Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Wisconsin AG cov neeg sib tw ntsuas qhov pom tseeb

Josh Kaul thiab Eric Toney nyob deb deb ntawm ntau yam teeb meem, tab sis thaum nws los txog rau tsoomfwv qhib, cov neeg sib tw sib tw rau Wisconsin tus kws lij choj hauv kev xaiv tsa Lub Kaum Ib Hlis 8 tau pom zoo: xav tau nyiaj ntau ntxiv los tswj kev tswj hwm lub xeev txoj cai lij choj.

Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Cov neeg sab nraud tsis tuaj yeem thaiv cov ntaub ntawv nkag

Wisconsin txoj cai qhib cov ntaub ntawv feem ntau yog siv los ntawm cov neeg thov nrhiav kom tau cov ntaub ntawv los ntawm tsoomfwv lub koomhaum. Tab sis qee zaus nws ua haujlwm rov qab, tso cai rau ib tus neeg los thaiv kev tso tawm cov ntaub ntawv rau tus neeg thov.

Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Lub Tsev Hais Plaub txiav txim plaub ntug sau cov cai

Thaum Lub Xya Hli, Wisconsin Lub Tsev Hais Plaub Siab tshaj tawm tias cov ntaub ntawv pej xeem cov neeg foob "yeej" tsuas yog tus kws txiav txim txiav txim kom tso cov ntaub ntawv tawm. Nyob rau hauv rooj plaub uas cov pej xeem raug foob thiab muaj kev hloov siab lees txim, raws li feem ntau tshwm sim, tsis muaj txoj hauv kev meej rau cov nqi rov qab.

Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Thaum qhov pom tseeb raug kho nrog kev thuam

Feem ntau, cov neeg ua haujlwm pej xeem hauv Wisconsin ua raws li lub xeev txoj cai qhib. Qee zaum, lawv xav tau me ntsis kev tawm tsam los ntawm lub tsev hais plaub. Tab sis kev coj ua tsis ntev los no ntawm Robin Vos thiab Michael Gableman yog ib yam tshiab, thiab muaj kev ntxhov siab heev.

Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Cov xov xwm hauv zos tsim nyog tau so hnub no

Nyob rau xyoo tas los no, xov xwm kev lag luam hauv Wisconsin tau pom ntau yam xov xwm phem. Kaum tawm ntawm cov ntawv xov xwm tau kaw. Cov nyiaj tau los poob qis. Cov neeg ua haujlwm raug txiav. Thiab "vulture" hedge funds yog ncig, hem kom khaws cov pob txha ntawm qhov kev lag luam muaj zog.