Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Tiv thaiv cov cai ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv xov xwm

Kev sib sau ua ke pov ntawv tawm suab ntawm cov kev cai lij choj los muab kev tiv thaiv rau cov tub ntxhais kawm ntawv xov xwm qhia tau hais tias cov hom phiaj uas nws nrhiav kev tiv thaiv muaj kev txhawb nqa ob tog sib sib zog nqus.

Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj txoj cai paub: Sib npaug ntawm cov tub ntxhais kawm ntiag tug

Ntawm ib sab, cov pej xeem muaj cai paub seb cov tsev kawm ntawv pej xeem ua li cas, txhais tau hais tias cov tsev kawm ntawv muaj lub luag haujlwm kom pob tshab. Ntawm qhov tod tes, cov tub ntxhais kawm muaj txoj cai tshwj xeeb rau kev ceev ntiag tug uas muaj nyob hauv lub xeev thiab tsoomfwv txoj cai lij choj.

Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Sau cov ntaub ntawv yeej rau kev lav phib xaub rau pej xeem

Thaum Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv Kev Sib Txuas Lus Tus Thawj Coj Tim LeMonds tau foob nws qhov chaw ua haujlwm hauv lub Peb Hlis kom txwv tsis pub tso cov lus tsis txaus siab tawm tsam nws, nws tau thov tias yuav muaj kev cuam tshuam loj heev yog tias pej xeem raug tso cai pom cov lus sib liam nws muaj.

Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Kom Paub: Wisconsin cov neeg them se tseem them rau kev xaiv tsa kev dag ntxias cov ntaub ntawv sib ntaus sib tua

Ntau tus neeg hauv Wisconsin tau xav tias qhov kev soj ntsuam tsis zoo rau hauv lub xeev 2020 kev xaiv tsa thawj tswj hwm ua los ntawm yav dhau los Lub Tsev Hais Plaub Qib Siab Kev Ncaj Ncees Michael Gableman tau dhau mus, ib yam li nws cov nqi rau cov neeg them se. Lawv yuam kev lawm.