Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Cov neeg sab nraud tsis tuaj yeem thaiv cov ntaub ntawv nkag

Wisconsin txoj cai qhib cov ntaub ntawv feem ntau yog siv los ntawm cov neeg thov nrhiav kom tau cov ntaub ntawv los ntawm tsoomfwv lub koomhaum. Tab sis qee zaus nws ua haujlwm rov qab, tso cai rau ib tus neeg los thaiv kev tso tawm cov ntaub ntawv rau tus neeg thov.