Muab tso rau hauvlub tswv yim

Koj Txoj Cai Paub: Cov tub ceev xwm yuav tsum tsis txhob thaiv cov neeg siv social media

Nyob rau hauv lub hnub nyoog uas cov kev cai tseem ceeb ntawm pej xeem tau tshaj tawm thiab sib cav los ntawm cov platforms xws li Facebook thiab Twitter, cov tsev hais plaub tau nce ntxiv txwv tsis pub pej xeem txwv tsis pub tib neeg nkag mus rau hauv kev tshaj xov xwm. Thaum Lub Xya Hli lig, tus kws txiav txim plaub hauv Virginia tau txiav txim siab tias cov thawj coj pej xeem tsis muaj cai los thaiv cov neeg uas tsis pom zoo nrog lawv cov kev xav los ntawm […]