Muab tso rau hauvib puag ncig, WisWatch Blog

Cov ntaub ntawv tshawb nrhiav, xov xwm thiab hloov tshiab

Xov xwm thiab sau ntawv: Cov cuab yeej tshiab los saib xyuas cov ntaub ntawv ib puag ncig hauv Wisconsin; tus tswv xeev txoj kev txhawb pab txhawb nqa kom nws tswj hwm ntawm DNR; DOJ tuav cov rooj sib tham dawb ntawm tsoomfwv hnub ci; thiab cov nyiaj tau los se tau poob rau xyoo tas los.

Muab tso rau hauvXov xwm txog Wisconsin Watch

Center txhawb nqa kev tshawb nrhiav kev sau xov xwm rhiav

Luam tawm, tshaj tawm, hauv online thiab cov tub ntxhais kawm cov neeg sau xov xwm los ntawm thoob plaws lub xeev tau raug caw tuaj koom Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Zoo Tshaj Plaws, nthuav tawm los ntawm Cov Neeg Tshawb Fawb thiab Cov Kws Kho Mob, hauv Madison thaum lub Tsib Hlis 9 thiab 10.