Muab tso rau hauvtsoom fwv, Undemocratic: Secrecy thiab hwj chim vs. Cov neeg

Tus ID neeg pov npav txuas mus rau cov neeg tuaj yeem qis dua hauv Wisconsin, lwm lub xeev; cov tub ntxhais kawm, cov neeg muaj xim, cov neeg laus feem ntau cuam tshuam

Lub Tsev Haujlwm Cameron Smith tshawb nrhiav txoj hauv kev uas cov neeg nyob hauv raug txwv lossis tiv thaiv los ntawm kev pov npav los ntawm daim duab ID uas yuav tsum tau ua, uas tau raug teeb meem ntau xyoo, qee qhov tseem tos.

Muab tso rau hauvtsoom fwv, Voting Wars - los ntawm News21

Cov neeg pov ntawv xaiv tsa hauv Wisconsin, lwm lub xeev taug kev tshawb nrhiav txoj cai pov npav tshiab

Cov neeg tsim cai lij choj hauv 20 lub xeev, suav nrog Wisconsin, tau dhau 37 txoj cai pov npav tshiab kom xav tau daim ID thiab txwv tsis pub pov npav ntxov txij li xyoo 2012; Cov teeb meem hauv tsev hais plaub ua rau cov cai hauv qee lub xeev tsis muaj kev daws teeb meem.