Muab tso rau hauvib puag ncig

Mississippi River puas muaj cai?

Cov neeg ua haujlwm dub thiab cov neeg hauv paus txawm los ntawm thoob plaws Mississippi River phiab tau hu kom tso cai rau tus dej sawv cev ntawm lub rooj sib tham thaum lub Tsib Hlis. Nws yog ib feem ntawm kev txav mus los uas tau yeej muaj txiaj ntsig zoo nyob txawv teb chaws thiab tab tom tuaj tos chav hauv Asmeskas, nrog kev cuam tshuam deb.

Muab tso rau hauvib puag ncig

Tus kws txiav txim plaub ntug tsis kam kaw lub raj xa dej, thov kom Wisconsin pab pawg neeg ua haujlwm nrog lub tuam txhab roj

Tsoom Fwv Teb Chaws tus kws txiav txim plaub tau tshaj tawm rau hnub Thursday nws yuav tsis yuam lub tuam txhab hluav taws xob kaw cov kav dej hauv sab qaum teb Wisconsin, txawm hais tias muaj kev sib cav los ntawm ib pawg neeg Native American hais tias txoj kab no muaj kev pheej hmoo tam sim los ntawm kev yaig thiab tawg ntawm thaj av tshwj tseg.