Tau txais Wisconsin xov xwm koj xav tau ncaj qha rau koj lub inbox.
Sau npe rau peb cov dab neeg tshiab tshiab thiab cov xov xwm hnub Friday. 

Muab tso rau hauvtsoom fwv

Milwaukee tus neeg ua haujlwm xaiv tsa tau raug rho tawm haujlwm dhau qhov kev thov pov npav cuav

Ib tug thawj coj ntawm kev xaiv tsa hauv Milwaukee tau raug rho tawm haujlwm tom qab xa cov ntawv pov npav tsis raug tub rog mus rau lub tsev ntawm Republican tus neeg tsim cai lij choj hauv xeev uas tau hais tawm tsis txaus ntseeg txog qhov kev xaiv tsa xyoo 2020 raug tswj hwm, lub nroog tus kav nroog tau hais rau hnub Thursday.

Muab tso rau hauvtsoom fwv

Wisconsin tus kws txiav txim plaub ntug yuav tsis tso cai ib feem ntawm qhov chaw nyob ntawm daim ntawv xaiv tsa

Wisconsin tus kws txiav txim plaub rau hnub Wednesday tsis lees txais qhov kev sim txhawb nqa los ntawm cov neeg ywj pheej kom tso cai rau cov ntawv xaiv tsa uas tsis tuaj yeem suav nrog cov pov thawj tsis tiav, hais tias yuav cuam tshuam qhov xwm txheej thiab ua rau tsis meej pem nrog kev pov npav tsawg dua ob lub lis piam ua ntej Hnub Xaiv Tsa.