Muab tso rau hauvtsoom fwv

Wisconsin kev pov npav pov npav yog qhov tsis mus tom qab lub tsev hais plaub txiav txim siab txwv

Wisconsin lub tsev hais plaub txiav txim plaub ntug tsis kam thaiv lub tsev hais plaub hauv qab qhov kev txiav txim txwv tsis pub cov neeg xaiv tsa uas twb tau xa daim ntawv xaiv tsa tsis tuaj yeem tso nws thiab pov npav dua, ib qho kev coj ua tsis tshua siv hu ua kev pov npav pov npav.

Muab tso rau hauvCov ntsiab lus luv luv

Puas yog Republican Party ntawm Wisconsin foob tus kav nroog thiab kev xaiv tsa pawg thawj coj ntawm Milwaukee rau kev txhawb nqa cov pej xeem pov npav?

Tsis yog Lub Cuaj Hlis 26, 2022, Republican Party of Wisconsin thiab National Republican Senatorial Committee tau foob lub nroog Milwaukee tus kav nroog thiab pawg neeg xaiv tsa vim tsis tso tawm cov ntaub ntawv pej xeem cuam tshuam txog kev tswj hwm ntawm kev xaiv tsa nruab nrab lub sijhawm yav tom ntej.