Muab tso rau hauvtsoom fwv

Kev foob tsom mus rau Wisconsin cov cai lij choj hauv cheeb tsam zoo li Swiss cheese

Qhov kev sib tw rau cov cheeb tsam uas tsis sib thooj tuaj yeem muab cov kws txiav txim plaub txoj hauv kev los txiav txim plaub yam tsis tau hais txog seb puas muaj kev sib koom ua ke ntawm kev ua txhaum cai.

Muab tso rau hauvtsoom fwv, Undemocratic: Secrecy thiab hwj chim vs. Cov neeg

Pej xeem, cov tswjfwm uas thawb Wisconsin kom xaiv txoj cai tsis koom nrog los mus txhawb kev tswj hwm ywj pheej

Feem ntau lub nroog tau pom zoo cov kev daws teeb meem hu rau txoj hauv kev ncaj ncees los rov tsim cov cheeb tsam xaiv tsa; Iowa puas muaj tus qauv zoo?