Muab tso rau hauvib puag ncig, Yog Poob Ntawm Cov Kais Dej, tsoom fwv, Health & Welfare, Dej Saib Wisconsin

Tus nqi, dej paug tseem nyob ntawm qhov kaw Badger Army Ammunition Plant

Ntau xyoo ntawm kev pov tseg cov tshuaj lom ntawm Badger Army Ammunition Plant - suav nrog nchuav ntau lab nkas loos ib hnub ntawm cov dej qias neeg rau hauv Lake Wisconsin - tau ua rau qee tus neeg nyob ze cov dej haus thiab ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev cuam tshuam ntev rau lawv txoj kev noj qab haus huv. Tab sis kev pab yuav nyob ntawm txoj kev.