Muab tso rau hauvib puag ncig

'Hauv nruab nrab ntawm kev sib kis loj heev': Cov neeg nyob hauv thaj av Wisconsin tau tawm tsam nrog kev puas tsuaj ntawm cov tshuaj nchuav mus ib txhis '

Plaub xyoos tom qab lub tsev kho mob tau tshaj tawm cov dej paug hauv cov zej zog ib puag ncig, cov neeg nyob thiab cov neeg hauv zos cuam tshuam txog qhov cuam tshuam ntawm PFAS.