Muab tso rau hauvNyiaj & Nyiaj Kem

Cov tswv tsev khaws nyiaj ntsuab rau kev nom kev tswv, tab sis qee cov tswv cuab tsis pom zoo

Raws li Darcy Haber pom nws, ua ib tug tswv cuab ntawm Wisconsin Realtors Association tsis yog ib qho kev xaiv; nws yog ib qho kev tsim nyog. Tias yog vim li cas nws chim siab tias ib feem ntawm nws cov nuj nqis yav dhau los rau WRA tau mus rau cov pab pawg uas nws tsis xav txhawb nqa, ib yam li yuav muaj feem ntau ntawm cov nuj nqis yav tom ntej.