Muab tso rau hauvYog Poob Ntawm Cov Kais Dej, tsoom fwv, Health & Welfare, Dej Saib Wisconsin

Lead lom yuav ua rau cov kais dej kuaj raws li kev thov

Ob tus neeg tsim cai lij choj ywj pheej xav kom lub Xeev Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv tshawb xyuas cov dej haus uas muaj peev xwm ua tau thaum menyuam yaus raug tshuaj lom. Cov lus pom zoo kuj tseem txo qis cov ntshav cov hlau lead uas yuav ua rau muaj kev tshawb nrhiav.

Muab tso rau hauvtsoom fwv, Health & Welfare

Wisconsin DHS tus kws tshuaj xyuas tau tawm ntawm $3.5 lab thov tawm tsam tsev kho mob npaj tsev neeg

Hauv kev soj ntsuam ntawm Medicaid tau saib xyuas los ntawm cov tsev kho mob hauv xeev, nrog rau lawv cov phooj ywg nom tswv thiab cov neeg tawm tsam, Tus Thawj Saib Xyuas General Alan White txo tus nqi uas nws lub chaw haujlwm tab tom nrhiav kev them rov qab rau kev tiv thaiv kev yug menyuam los ntawm 93 feem pua ​​thiab lees paub tias lub xeev cov lus qhia tau "tsim tsis meej pem" rau qee lub tsev kho mob.