Nov yog peb cov logos pom zoo rau kev tshaj tawm thiab tus khub siv, rub tawm tau ua cov ntaub ntawv PNG pob tshab.

Thaum koj xa mus rau Lub Chaw ua ib lub koom haum, thov siv lub logo uas suav nrog "Wisconsin Center for Investigative Journalism".

Thaum koj xa mus rau peb cov xov xwm thiab cov khoom kho, thov siv lub logo uas hais tias "Wisconsin Watch".

Yog tias koj muaj lus nug txog kev siv cov logos no lossis xav kom lawv ua lwm hom ntawv, suav nrog cov duab thim rov qab PNG los luam tawm ntawm cov xim tom qab thov hu rau Coburn Dukehart ntawm yog cdukehart@wisconsinwatch.org los yog Lauren Fuhrmann ntawm lfuhrmann@wisconsinwatch.org