Pickup daim ntawv qhia

Daim ntawv qhia no qhia txog qhov chaw ntawm cov koom haum xov xwm uas tau siv los yog hais txog Wisconsin Watch cov ntsiab lus.

Daim ntawv qhia no qhia txog qhov chaw ntawm Wisconsin Watch cov ntaub ntawv tshawb fawb loj.