Ib qho peb feem ua los ntawm Wisconsin Center for Investigative Journalism.

dab neeg

Hnub Ib: Walker lub sijhawm ua haujlwm raug poob qis thaum lub tebchaws muaj koob meej loj tuaj. Hnub Sunday, Tsib Hlis 13, 2012.
Hnub ob: Yuav ua li cas Walker muag nws txoj cai - thiab nws tus kheej - nyob rau hauv thiab sab nraum Wisconsin. Wednesday, May 16, 2012.
Hnub Peb: Leej twg tau nkag mus rau Walker? Hnub Xya, May 20, 2012.
Peb tau tshawb xyuas li cas: Los ntawm lub xeev txoj cai qhib cov ntaub ntawv kaw tseg, Wisconsin Center for Investigative Journalism tau txais Gov. Scott Walker cov ntawv qhia hnub hli. Cov neeg sau xov xwm hauv nruab nrab tau tsim cov ntaub ntawv ntawm tag nrho 4,414 nkag. Nyeem ntxiv hauv nplooj ntawv tshiab

Qhia tawm series rau Twitter siv lub hashtag #walkercalendars.

Sib tham sib graphics

Tshawb nrhiav txhua qhov nkag hauv Walker daim ntawv qhia hnub, uas cov xov xwm tshaj tawm thiab cov tuam txhab tau txais kev nkag mus rau nws, thiab nws mus qhov twg. Nyem cov duab los qhib cov duab hauv nplooj ntawv tshiab.