Wisconsin Watch tau cog lus kom pom tseeb thiab mob siab rau kev tshawb nrhiav kev tshaj tawm uas muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau lub neej thoob plaws lub xeev.

Peb zoo siab los nthuav qhia peb cov ntawv tshaj tawm txhua xyoo los qhia txog cov haujlwm uas peb tau ua thoob plaws hauv lub xyoo thiab qhia ntxiv txog peb txoj kev mob siab rau peb txoj haujlwm thiab kev coj ua muaj txiaj ntsig.

Peb lub hom phiaj: Txhawm rau kom muaj txiaj ntsig zoo, kom muaj nuj nqis thiab nkag siab ntawm kev tshawb fawb sau xov xwm los txhawb kev paub txog pej xeem thiab txhawb kev ywj pheej.

Peb txoj kev coj muaj nqis: Tiv thaiv cov tsis muaj zog. Qhia qhov ua txhaum cai. Tshawb nrhiav kev daws teeb meem.


2022 Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo

2021 Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo

2020 Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo

2019 Daim Ntawv Qhia Txhua Xyoo

Yog xav paub ntxiv txog Wisconsin Center for Investigative Journalism thiab peb chav xov xwm, Wisconsin Watch, thov mus saib peb hais txog wb nplooj!